Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Titlu Proiect: „ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE, ECHIPAMENTE INFORMATICE SI MOBILIER SPECIFIC PENTRU CLINICA DE CHIRURGIE CU PROFIL VASCULAR EPIMEDICA S.R.L.”

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie sprijinirea dezvoltarii economice a sectorului privat de chirurgie vasculara, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale tarii si la nivelul Uniunii Europene.

Strategia utilizata pentru atingerea obiectivelor specifice: achizitionare a 22 echipamente tehnologice de specialitate, 11 echipamente si programe informatice si 27 bucati de mobilier specific si creare a 4 noi locuri de munca permanente, 3 posturi cu norma intreaga si 1 post cu ½ norma.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor domeniului de interventie Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” a POR prin cresterea competitivitatii si productivitatii microintreprinderilor prestatoare de servicii medicale, care utilizeaza ca potential endogen al regiunii de Nord-Est resursele umane, prin introducerea de noi tehnologii si echipamente informatice contribuind astfel la facilitarea crearii de noi locuri de munca si cresterii economice durabile a intregului sector.

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este constituit din persoanele fizice din Regiunea de Nord-Est si Republica Moldova, interesate de serviciile medicale oferite in cadrul Clinicii de chirurgie cu profil vascular EPIMEDICA S.R.L.: consultatii de chirurgie vasculara, echografii Doppler, operatii clasice de varice, operatii cu Laser endovenos, intrerupere de perforante cu laser, sclerozare varice, radiofrecventa varice.

Activitatile proiectului

Activitati realizate inainte de semnarea contractului de finantare
Activitatea nr. 1 Achizitia serviciilor de management al proiectului si a serviciilor de realizare a studiilor de piata si de evaluare – Planul de afaceri
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare
Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect
Activitatea nr. 2 Achizitie echipamente tehnologice de specialitate, echipamente informatice si mobilier specific
Activitatea nr. 3 Publicitate si informare
Activitatea nr. 4 Recrutarea, selectia şi angajarea personalului
Activitatea nr. 5 Monitorizarea si evaluarea proiectului

Achizitii

 • Servicii de management de proiect si servicii pentru elaborarea studiilor de piaţă şi de evaluare – Planul de afaceri
 • Achizitii de echipamente si utilaje tehnologice
 • Achizitii de echipamente si programe informatice
 • Achizitii de mobilier specific
 • Servicii de publicitate si informare
 • Servicii de audit

Angajati noi in cadrul EPIMEDICA S.R.L.

 • 1 Medic chirurg – chirurgie vasculara
 • 1 Medic primar chirurg
 • 1 Asistenta Medicala
 • 1 Infirmiera

Serviciile Clinicii de Chirurgie cu profil Vascular EPIMEDICA S.R.L.

Serviciile care fac obiectul activitatiirealizate de EPIMEDICA S.R.L. in vederea autosustinerii dupa finalizarea implementarii proiectului sunt conform codului CAEN 8622- Activitati de asistenta medicala specializata:

A) Consultatii de chirurgie vasculara

 • Consultatia de chirurgie vasculara
 • Echografia Doppler

B) Tratamente chirurgicale

 • Operatia clasica de varice
 • Operatia cu Laser endovenos – 1 membru inferior
 • Operatia cu Laser endovenos – ambele membre inferioare
 • Intrerupere de perforante cu laser
 • Sclerozare varice – 2 sedinte
 • Radiofrecventa varice – 4 sedinte

Masurile de promovare si asigurarea vizibilitatii

Promovarea proiectului si asigurarea vizibilitatii proiectului se va realiza conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional, ce defineste măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale. In promovarea proiectului se va acorda importanta asigurarii vizibilitatii si transparentei actiunilor UE.

 • Autocolante
 • Banner
 • Afise de informare
 • Pagina web
 • Informare de presa
 • Comunicate de presa
 • Mape de prezentare

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro